Остала документа


Сви акти о преносу овлашћења

Пренос овлашћења - 2022 година
Овлашћење шефовима Одсека за катастар непокретности
Овлашћење шефовима СКН
Измењен акт о преносу овлашћења30_01_2019
Акт о преносу овлашћења 28.03.2018.
Акт о преносу овлашћења

Остала документа

План ангажовања заинтересованих страна (СЕП)
План обавеза за животну средину и социјална питања (ЕСЦП)
План ангажовања заинтересованих страна (СЕП) - Пројекат "Унапређење земљишне администрације у Србији" - 2
Споразум РГЗ-а и Коморе јавних извршитеља
Књига графичких стандарда
Одлука о плаћеном и неплаћеном одсуству и мировању радног односа запослених у Републичком геодетском заводу
Картографски кључ - 2015.
о ступању на снагу закона о изменама и допунама закона о ра таксама
Смернице за уређивање и коришћење друштвених мрежа Републичког геодетског завода
Пословник
Обавештење
Процедура - циљеви и оправданост
Обавештење о извођењу катастарског премера К.О. Сонта
Обавештење имаоцима права на непокретностима о почетку катастарског премера К.О. Дивош
Пренос овлашћења за 2023. годину
Општа политика заштите личних података

УВЕРЕЊА

Којим се потврђује да најкраћи безбедни пешачки пут од улаза у објекат у коме приређује посебне игре на срећу - аутомати
Којим се потврђује да најкраћи безбедни пешачки пут од улаза у објекат у коме приређује посебне игре на срећу – кладионице