Предлози и нацрти докумената


Пројекат израде новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу за 2022. годину

Републички геодетски завод је урадио дубинску и детаљну анализу стања у институцији на основу мерљивих и транспарентних података и информација које су доступне захваљујући чињеници да РГЗ функционише у потпуности дигитално преко развијених и имплементираних информационимх система и дигитализованих пословних процеса.

Коришћењем добијених података припремљен је Пројекат израде новог правилника, на основу којег је начињен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу за 2022. годину, који је Влада Републике Србије усвојила 10. новембра 2022. године.

Пројекат израде новог правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу за 2022. годину можете преузети на следећем линку:

Извештаја о резултатима консултативног процеса у изради Предлога уредбе
Позив на јавне консултације о Предлогу уредбе о условима издавања извода из базе података КН и КИ из геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника, геодетских организација и посредника у промету и закупу непокретности
Предлог уредбе са образложењем
Образац за коментаре о Предлогу уредбе
Пројекат израде новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу за 2022. годину